VI TROR PÅ ATT VARA
FLERA TILLSAMMANS

Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. Atvexa ägs av entreprenörer som alla är eller har varit aktiva i bolaget.

I Atvexagruppen finns tolv dotterbolag med totalt 68 förskolor, 11 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna och Uppsala med ca 1 300 medarbetare och 6 800 barn.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi brinner för olikhet och vi är stolta över våra tolv dotterbolag som vi tycker erbjuder verklig mångfald.

Vi är också övertygade om att de bästa besluten fattas nära barn och elever och inte på ett huvudkontor. Alla våra dotterbolag arbetar självständigt med egen ledning. Med det sagt är ägandet viktigt och inom Atvexagruppen jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägarskap. Vi stöttar i de frågor våra chefer behöver hjälp med och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda.

Lärande mellan verksamheterna är ytterligare något vi brinner för och vi skapar kontinuerligt forum där medarbetare från olika bolag möts och delar idéer. Vi tror inte att alla ska göra likadant men att vi blir starkare tillsammans när vi kan lära och inspireras av varandra.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

Atvexas vision är: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”.

September 2016
SÖDERVIKSKOLAN BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Södervikskolan till Atvexagruppen. Södervikskolan är en 6-9 skola med ca 450 elever i Upplands väsby.

September 2016
SPANSKA SKOLAN ÄR NU EN DEL AV RÄLSEN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Spanska Skolan till Rälsen och Atvexa. Vi har nu fått alla tillstånd så sedan 1 september är Spanska skolan och Spanka förskolan i Solna en del av Rälsen och Atvexagruppen.

 

Läs fler nyheter »

För medarbetare »