VI TROR PÅ ATT VARA
FLERA TILLSAMMANS

Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. Atvexa ägs av entreprenörer som alla är eller har varit aktiva i bolaget.

I Atvexagruppen finns 15 dotterbolag med totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala och Österåker med ca 1700 medarbetare och 8400 barn.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi brinner för olikhet och vi är stolta över våra femton dotterbolag som vi tycker erbjuder verklig mångfald.

Vi är också övertygade om att de bästa besluten fattas nära barn och elever och inte på ett huvudkontor. Alla våra dotterbolag arbetar självständigt med egen ledning. Med det sagt är ägandet viktigt och inom Atvexagruppen jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägarskap. Vi stöttar i de frågor våra chefer behöver hjälp med och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda.

Lärande mellan verksamheterna är ytterligare något vi brinner för och vi skapar kontinuerligt forum där medarbetare från olika bolag möts och delar idéer. Vi tror inte att alla ska göra likadant men att vi blir starkare tillsammans när vi kan lära och inspireras av varandra.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

Atvexas vision är: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”.

November 2017
ÄNGDALA SKOLOR I HÖLLVIKEN, VELLINGE KOMMUN, BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Ängdala Skolor till Atvexagruppen. Ängdala Skolor driver förskola och grundskola (F-9) med ca 620 barn och elever i Höllviken, Vellinge kommun.

Oktober 2017
CYLINDERS FÖRSKOLA I JÄRFÄLLA BLIR EN DEL AV WÅGA & WILJA OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Cylinders Förskola till Wåga & Wilja och Atvexa. Cylinders Förskola driver en Reggio-inspirerad
5-avdelningsförskola i Järfälla.

Läs fler nyheter »

För medarbetare »