NYHETER

Juni 2018
FÖR-, GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN METAPONTUM BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna för- grund- och gymnasieskolan Metapontum till Atvexagruppen. Metapontum erbjuder en tydlig kvalitetsprofil med inriktning på matematik, naturkunskap och musik i Långbro Park, Älvsjö för ca 440 barn och elever.

Maj 2018
PILGRIMSSKOLAN BLIR EN DEL AV RÄLSEN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Pilgrimsskolan till Rälsen och Atvexagruppen. Pilgrimsskolan är en F-3 skola i Hägersten som har drygt 80 elever och arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik.

December 2017
STOCKHOLMS MONTESSORISKOLA BLIR EN DEL AV MONTESSORI I NORRTÄLJE OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Stockholms Montessoriskola till Montessori i Norrtälje och Atvexagruppen. Montessori i Stockholm är en Montessoriskola på Söder i Stockholm med cirka 90 elever i grundskolans årskurser F till 5.

November 2017
ÄNGDALA SKOLOR I HÖLLVIKEN, VELLINGE KOMMUN, BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Ängdala Skolor till Atvexagruppen. Ängdala Skolor driver förskola och grundskola (F-9) med ca 620 barn och elever i Höllviken, Vellinge kommun.

Oktober 2017
CYLINDERS FÖRSKOLA I JÄRFÄLLA BLIR EN DEL AV WÅGA & WILJA OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Cylinders Förskola till Wåga & Wilja och Atvexa. Cylinders Förskola driver en Reggio-inspirerad 5-avdelningsförskola i Järfälla.

Oktober 2017
MA VÄTTEROSEN I FARSTA STRAND BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna MA Vätterosen till Atvexagruppen. MA Vätterosen driver verksamheterna Förskolan Vätterosen och Farstastrandskolan (F-5) i Farsta Strand.

Maj 2017
LUNDENS FÖRSKOLOR BLIR EN DEL AV TP FÖRSKOLOR OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Lundens Förskolor till TP Förskolor och Atvexa. Lundens Förskolor driver två förskolor i villaområdena Österskär och Skärgårdsstad i Österåkers kommun.

Maj 2017
AKERS FRISKOLA I ÖSTERÅKER BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Akers Friskola till Atvexagruppen. Akers Friskola är en montessori-inspirerad skola i Österåker med 250 elever i årskurserna F-9.

Mars 2017
LUST & LÄRA UTBILDNING I TYRESÖ BLIR EN DEL AV M3P FÖRSKOLOR OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Lust och Lära Utbildning till M3P och Atvexa. Lust och Lära Utbildning driver Förskolan Hästhagen, en förskola med åtta avdelningar i Tyresö.

Februari 2017
VALLENTUNA FRISKOLA BLIR EN DEL AV BYÄNGSKOLAN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Vallentuna Friskola till Byängskolan och Atvexa. Vallentuna friskola är en 6-9 skola i Vallentuna.

September 2016
SÖDERVIKSKOLAN BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Södervikskolan till Atvexagruppen. Södervikskolan är en 6-9 skola med ca 450 elever i Upplands väsby.

September 2016
SPANSKA SKOLAN ÄR NU EN DEL AV RÄLSEN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Spanska Skolan till Rälsen och Atvexa. Vi har nu fått alla tillstånd så sedan 1 september är Spanska skolan och Spanka förskolan i Solna en del av Rälsen och Atvexagruppen.

September 2016
SÖDERVIKSKOLAN BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Södervikskolan till Atvexagruppen. Södervikskolan är en 6-9 skola med ca 450 elever i Upplands väsby.

September 2016
SPANSKA SKOLAN ÄR NU EN DEL AV RÄLSEN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Spanska Skolan till Rälsen och Atvexa. Vi har nu fått alla tillstånd så sedan 1 september är Spanska skolan och Spanka förskolan i Solna en del av Rälsen och Atvexagruppen.

Mars 2016
HAGMARKEN FÖRSKOLA/SKOLA BLIR EN DEL AV TP FÖRSKOLOR OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Hagmarken till TP Förskolor och Atvexa. Hagmarken driver förskola, förskoleklass, skolår 1-3 och fritidshem i Bälinge.

Mars 2016
MÅBRA FÖRSKOLOR BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Måbra Förskolor till Atvexagruppen. Måbra Förskolor driver fem förskolor i Upplands Väsby.

Mars 2016
SPANSKA SKOLAN
Vi är överens med Medborgarskolan om att vi gemensamt ska arbeta för att Spanska Skolan blir en del av Rälsen och Atvexa. Under våren kommer tillstånd att sökas för både skol- och förskoleverksamheten. Medarbetare, föräldrar och barn och elever kommer att få information under resans gång. Spanska skolan är en skola med tvåspråkig profil (svenska/spanska) som bedriver förskola, förskoleklass, åk 1- åk 3 samt fritidsverksamhet för F-3 i Solna.

Januari 2016
SAGOGÅRDEN BLIR EN DEL AV TP FÖRSKOLOR OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Sagogården till TP Förskolor och Atvexa. Sagogården driver förskola, förskoleklass och fritidshem i Kista

Januari 2016
M3P FÖRSKOLOR BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna M3P Förskolor till Atvexagruppen. M3P Förskolor driver tre förskolor i Tyresö.

Atvexas nyhetsarkiv »