Ekonomi och tillväxt

Om ekonomi

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Atvexa arbetar inte med vinstmaximering, utan fokus är att driva en verksamhet med hög kvalitet. Vår roll som ägare är att sätta upp och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt att säkerställa finansiell stabilitet.

Vi strävar inte efter att ha höga vinster och Atvexas ägare har hittills valt att inte dela ut medel, utan överskott har investerats i bolaget. Varje år fattas dock ett nytt beslut vilket kan innebära att utdelningar görs i framtiden.

Ekonomin ska självklart vara i balans och vi arbetar för att ha cirka fem procents överskott i vår verksamhet. Skälet till det är att ha marginal för tuffare tider och oförutsedda händelser. Det är viktigt att ha en buffert för att ha ekonomisk trygghet och att vara långsiktig.

Om tillväxt

Tillväxt är en central del av Atvexas strategi och sker genom förvärv och till viss del även organiskt. Vi tror på tillväxt, men inte för tillväxtens skull. Hög kvalitet i verksamheten går alltid före ökad tillväxt.

Det finns många fördelar med tillväxt. Många verksamheter, ofta små, har sökt sig till Atvexa för att de vill vara en del av ett större sammanhang. Hos oss får man stöd och hjälp med mycket av det administrativa arbetet, samtidigt som man kan fortsätta ha sin lokala profil och sätt att arbeta. Genom att bli en del av Atvexa får man kollegor på andra förskolor och skolor, och det öppnas nya möjligheter till att samarbeta och bli inspirerad. Detta skapar mervärde för såväl barn, elever som medarbetare, något som i förlängningen ger högre kvalitet.