Våra verksamheter

I Atvexagruppen finns i dagsläget nio förskoleverksamheter, två grundskoleföretag samt nio förskole- och skolbolag, Tillsammans driver vi 153 förskolor, 37 skolor och en särskola. Våra verksamheter har ca 3 990 medarbetare och 17 100 barn i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar av Norge samt norra Tyskland.

Förskola Förskola

Skola Skola

Kontor Kontor

Förskola och skola Förskola och skola

Grundskoleverksamheter