Tillgänglighet

Tillgänglighet för atvexa.com

Atvexa AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur atvexa.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från atvexa.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info@atvexa.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på telefon 073-301 96 66.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till info@atvexa.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i sin helhet förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Färgkontrast mellan text och bakgrund är inte tillräckligt bra.
 • Det fungerar inte att navigera på webbplatsen med tangentbord.
 • Ett stort antal bilder saknar en alternativ beskrivning (alt-text).
 • Länkar i brödtext saknar understrykning och är inte tydligt urskiljbara.
 • Det saknas möjlighet att hoppa över menyer och komma direkt till sidans innehåll vid tangentbordsnavigation.
 • Formulär är inte tillgänglighetsanpassade. Fältetiketter är inte klickbara och det saknas tydligt beskrivna felmeddelanden.
 • Det saknas stöd för skärmläsare i form av så kallade ARIA attribut för komponenter i användargränssnittet.
 • Tabeller är inte helt korrekt uppmärkta i kod.
 • Koden (HTML/CSS) validerar inte enligt gällande standarder.
 • Puffar på webbplatsen innehållet flera länkar vilket inte fungerar optimalt i skärmläsare.
 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av atvexa.com.

Senaste bedömningen gjordes den 3 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 juni 2021.