Historik

2009 – 2011

Atvexa grundades med ambitionen att bygga en förskole- och skolkoncern genom att förvärva och utveckla små och medelstora förskolor och skolor med unika koncept och starka positioner på sina lokala marknader. Det första förvärvet genomfördes 2009, i form av förvärv av TP Förskolor med verksamheter i Täby och Vallentuna. Därefter förvärvades Byängsskolan i Täby (2011), Wåga & Wilja i Järfälla (2011) och Förskolorna Framtidsfolket i Hässelby (2011). Samtliga förvärv blev en del av Atvexagruppen och drivs vidare som separata dotterbolag med egen ledning och styrelse.

Under perioden från förvärvstillfället till och med 2020 har TP Förskolor utökat sin verksamhet till Sollentuna, Norrtälje, Uppsala, Österåker och Stockholm, Byängsskolan till Vallentuna och Österåker, Wåga & Wilja till Enköping samt Förskolorna Framtidsfolket till Johanneshov, Vällingby och Hammarby Sjöstad.

2011/2012 anställdes Katarina Sjögren, med lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom tjänste- och servicesektorn, för att tillsammans med grundaren och dåvarande verkställande direktör Sara Karlin ta Atvexa vidare till nästa fas.

2012 – 2014

2012 arbetade ledning och styrelse fram en mer formell och dokumenterad styrmodell för Atvexagruppen. Därutöver inleddes ett strukturerat arbete för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan dotterbolagen för att ytterligare öka kvalitet och arbetsmetoder. Tillväxttakten ökade under perioden såväl organiskt som genom förvärv. Atvexa förvärvade under perioden Rälsen i Sollentuna (2012), Montessori i Norrtälje (2012), Engelska Skolan Norr i Stockholm (2013), Skrattegi Förskolor & Utbildning i Vallentuna, Järfälla och Nacka (2013) samt Unike Förskolor i Nacka (2013). Rälsen har därefter utökat sin verksamhet till Solna och Stockholm och Skrattegi Förskolor & Utbildning till Stockholm.

Sedan förvärvet av Montessori i Norrtälje har flera montessoriförskolor och skolor förvärvats, vilka organiseras under en gemensam ledning i det självständiga dotterbolaget Montessori Förskolor och Skolor i Sverige.

2015 – 2017

2015 genomförde styrelse och ledning en strategigenomgång som resulterade i att nya mål sattes upp, inklusive en plan för att ytterligare professionalisera Atvexa. Under perioden därefter genomfördes förvärv av sex självständiga dotterbolag; Måbra Förskolor i Upplands Väsby (2016), M3P Förskolor i Tyresö (2016), Södervikskolan i Upplands Väsby (2016), Akers friskola i Österåker (2017), MA Vätterosen i Farsta Strand (2017) och Ängdala Skolor i Vellinge (2017). Dessutom etablerades dotterbolaget Atvexa Fastigheter AB.

2017 utsågs Katarina Sjögren till verkställande direktör medan Sara Karlin övergick i en roll som arbetande styrelseordförande.

2018 – 2020

Atvexa har under perioden vuxit vidare och stärkt sin ledningsorganisation för att bibehålla den nära ägarstyrningen för dotterbolagen. Under perioden har sex nya självständiga dotterbolag med starka lokala varumärken förvärvats; Metapontum i Älvsjö (2018), Tornadoskolan i Skarpnäck (2018), ULNA Norge, ULNA Sverige och ULNA Tyskland (2019) samt Svettpärlan i Karlskrona (2020).

Atvexa ser ett stort intresse för verksamheter att bli en del av ett större sammanhang där idé, profil och utveckling delas av flera. Till exempel har både Engelska Skolor och Förskolor i Sverige och Montessori i Sverige vuxit och skapat plattformar kring sina respektive profiler – språk och montessori.

2021 – 2022

Verksamheten har fortfarande präglats av coronapandemin på olika sätt, särskilt under 2021 och början av 2022 med bland annat hög sjukfrånvaro och ibland även distansundervisning och förskolestängningar.

I april 2021 meddelade vd Katarina Sjögren, att hon planerade att lämna företaget och på hösten samma år utsågs Johan Kyllerman till ny vd. Han tillträdde sin post i januari 2022. Katarina blev invald i Atvexas styrelse hösten 2022.

Atvexas huvudägare, genom DeMina Skolintressenter AB, lade ett uppköpserbjudande till övriga aktieägare i mitten av juli 2022. I augusti stod det klart att mer än 99 procent av ägarna accepterade budet och den 9 september avnoterades Atvexa från Nasdaq Stockholm.

Intresset för att bli en del av Atvexa fortsätter att vara stort. Ett flertal verksamheter har välkomnats i koncernen och nya förskoleverksamheter har startats av dotterbolagen. Det är positivt att så många ser ett mervärde i att ingå i Atvexagruppen.