Ledning

Johan Kyllerman

Verkställande direktör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2022.

Laila Haugen

Verkställande direktör för Ulna Norge. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Veronica Hallengren

Ekonomi- och finansdirektör för Atvexa. Ledande befattningshavare sedan 2017

Angelica Hedin

Kvalitetsdirektör för Atvexa samt Styrelserepresentant i Atvexas dotterbolag. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Kajsa Tirén

Kommunikationsdirektör. Ledande befattningshavare sedan 2022.

Tommy Søstumoen

Tillväxtdirektör Atvexa AB. Ledande befattningshavare sedan 2023.

Manuela Drews

Verkställande direktör för Atvexa Tyskland. Ledande befattningshavare sedan 2020.