Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2023-03-09

Atvexa i SVT-intervju om ekonomi och tillväxt

Den senaste tiden har friskolekoncerners ekonomi diskuterats flitigt med anledning av en reportageserie i SVT. Atvexas vd Johan Kyllerman medverkade i ett av inslagen och gav sin bild på dagens ekonomiska förutsättningar och på tillväxt.

Vd Johan Kyllerman blir intervjuad av SVT.

Vd Johan Kyllerman blir intervjuad av SVT.

Just nu är det tufft ekonomiskt för hela samhället och även Atvexa ser över verksamhetens kostnader, precis som alla andra skolhuvudmän. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Atvexa arbetar inte med vinstmaximering, utan fokus är att driva en verksamhet med hög kvalitet.

Vi tror på tillväxt, men inte för tillväxtens skull. För oss går alltid hög kvalitet i verksamheten före ökad tillväxt. Samtidigt får man inte glömma bort att det finns många fördelar med tillväxt.

Många verksamheter, ofta små, har sökt sig till Atvexa för att de vill vara en del av ett större sammanhang. Hos oss får man stöd och hjälp med mycket av det administrativa arbetet, samtidigt som man kan fortsätta ha sin lokala profil och sätt att arbeta. Genom att bli en del av Atvexa får man kollegor på andra förskolor och skolor, och det öppnas nya möjligheter till att samarbeta och bli inspirerad. Detta skapar mervärde för såväl barn, elever som medarbetare, något som i förlängningen ger högre kvalitet.

Se hela intervjun på SVT.se