Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2022-01-19

Atvexas Kvalitetsutmärkelse – Barnkonventionen på Strandrågens förskola

“Vad tror ni skulle hända om barnen var pedagoger och pedagogerna var barn en dag?” Den frågan ställde sig barnen och pedagogerna i gruppen Nyckelpigorna på förskolan Strandrågen i Hässelby, väster om Stockholm. Genom Nyckelpigornas projekt gjordes barnen medvetna om sina egna och alla barns rättigheter på ett lekfullt sätt. Utgångspunkten är barnkonventionen i kombination [...]

ritad bild om artikel 3 i barnkonventionen visar skola och mat

“Vad tror ni skulle hända om barnen var pedagoger och pedagogerna var barn en dag?”
Den frågan ställde sig barnen och pedagogerna i gruppen Nyckelpigorna på förskolan Strandrågen i Hässelby, väster om Stockholm.

Genom Nyckelpigornas projekt gjordes barnen medvetna om sina egna och alla barns rättigheter på ett lekfullt sätt. Utgångspunkten är barnkonventionen i kombination med läroplanens demokratiska uppdrag om barnens rätt att lära sig om sina rättigheter. Projektet berör också flera av FN:s globala mål.

Barnkonventionen och alla barns rättigheter

Tillsammans hade Nyckelpigorna läst boken “Säga sitt” om artikel 12 i Barnkonventionen som ett led i ett större projekt som handlar om att medvetandegöra barnen om barnkonventionen och alla barns rättigheter. I projektet har man utgått från kompisböckerna om barns rättigheter skrivna av Linda Palm. Det finns 10 böcker som berör 9 olika artiklar ur barnkonventionen.

“Inför starten av projektet med barnkonventionen satte vi oss ner tillsammans med barnen för att samtala” berättar pedagogen Erica. “Vi samtalar kring att det i samhället och på förskolan finns lagar och regler som vi måste följa. Barnen får nämna några regler så som att man inte får slåss, kasta mat på varandra eller tjuva saker. Vidare berättar vi att barnkonventionen är en samling med 54 artiklar/lagar som alla finns för att barn ska må och ha det så bra som möjligt.”

Syftet med projektet är att på ett lekfullt sätt, utifrån barnens vardag, intressen och erfarenheter samt läroplanens och företagets mål, göra barnen medvetna om sina och alla andra barns rättigheter. Detta med utgångspunkt i att barnkonventionen är lag i Sverige samt det demokratiska uppdraget i läroplanen och barnens rätt att veta om sina rättigheter. Det berör också flera av FN:s globala mål.

Barn och pedagoger byter plats

Sagt och gjort – en dag byter barn och pedagoger plats med varandra och både de nya “barnen” och “pedagogerna” får namnskyltar med nya namn de valt själva. Under dagen ansvarar “pedagogerna” för de olika aktiviteterna och händelserna som sker. När det är dags för mellis samlas man för att samtala om hur man upplevt dagen. “Pedagogerna” upplevde alla att det var roligt att få vara pedagog. “Men det är allt ganska jobbigt…” sa de samstämmigt. I samtalet pratade man också om vad man får bestämma om hemma, vem som får bestämma över vad och vad man alltid har rätt att bestämma – om sin egen person till exempel.

Det finns bra saker med alla människor

När man arbetar med artikel 2 och boken “Lika värde” funderar barnen på om alla verkligen har lika värde? Man konstaterar att alla har lika värde, men att man inte ÄR lika och att man inte SER likadana ut. Barnen pratade vidare om på vilka sätt man kan vara olika och se olika ut: några har långt hår andra kort, någon har svarta byxor och några har blå. Någon har glasögon och någon annan har fräknar. Alla är vi olika men alla behövs vi för att vår grupp ska vara komplett. “Det finns bra saker med alla människor” säger ett av barnen och en annan föreslår att man ska ta en gruppbild för att påminnas om vilka vi är och att vi alla behövs.

Pedagogerna utgår från barnens vardag

Hela projektet kring Barnkonventionen och dess artiklar styrs till stor del utifrån barnens egna intressen och initiativ, de skickliga pedagogerna snappar upp barnens tankar och idéer och säkerställer sedan att läroplanens uppdrag tillgodoses såväl som förskolans egna mål. Förskolans tre målområden, som alla blir tydliga i projektet, är: Språk, hållbarhet och välbefinnande samt digitalisering. En viktig lärdom man tar med sig från projektet är hur pedagogernas närvaro påverkat och möjliggjort att barnen fullt ut kunnat bli ägare av projektet. Barnens samtal, lekar, besök på BVC, reflektioner och vardag har varit det som visat pedagogerna framåt. Man har också insett att alla läroplanens mål ryms på ett eller annat sätt i alla projekt och att situationer man möter i vardagen kan komma till användning för att nå målen.

Gruppen Nyckelpigorna på förskolan Strandrågen tilldelades under verksamhetsåret 2020/2021 Atvexas kvalitetsutmärkelse – Ett gott exempel.