Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2020-11-30

Atvexas remissvar för en mer likvärdig skola

Atvexa har lämnat ett remissvar till regeringen avseende utredningen “En mer likvärdig skola”.

I korthet innefattar det att vi står bakom förslaget att införa ett aktivt skolval, vi tror att det skulle gynna alla elever att göra ett aktivt val. Vi är också positiva till utredningens förslag om tydligare urvalsgrunder, det går hand i hand med en av våra viktigaste värderingar, transparens. Vi delar dock inte utredningens bild av att fristående skolor har ett mindre, eller enklare uppdrag, än kommunala skolor, snarare ser våra utmaningar olika ut.

Vi vill fortsätta bidra till skolans utveckling för ökad kvalitet och likvärdighet. Vår utgångspunkt är att alla skolor ska vara bra och att det svenska skolsystemet ska vara av världsklass!