Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2022-11-28

I skolbiblioteket får eleverna livskunskap

Skolbiblioteket på Engelska Skolan Norr är som en lugn oas. När man kommer in i den nyrenoverade lokalen hör man stilla jazzmusik på låg volym, solen lyser in genom de stora fönstren ut mot Vallhallavägen och bakom bokhyllorna med svenska och engelska böcker finns flera stora, mjuka fåtöljer att krypa upp i för att läsa eller lyssna på högläsning.

Ida Gunnarsson, som är skolbibliotekarie på heltid, har inte haft en spikrak väg in i yrket. Hon utbildade sig först till socionom men efter några år beslöt hon sig för att omskola sig till bibliotekarie för att få möjlighet att jobba med något hon älskar, nämligen böcker och att inspirera till läsning.

Engagemang som lyser igenom

-Det är fantastiskt att komma varje dag till ett jobb som jag älskar, säger Ida.

Hon visste att det kunde vara en utmaning att jobba i ett skolbibliotek men hon fick en positiv känsla för både Engelska Skolan Norr och deras skolbibliotek redan på anställningsintervjun. Engagemanget och omtanken om människor lyser igenom när Ida pratar om sitt jobb.

-Här kan jag arbeta med barns läsglädje och få en relation till eleverna. Jag kan lära känna alla och följa dem under flera år. Den möjligheten finns inte på samma sätt om man jobbar på ett folkbibliotek, säger Ida.

Läroplanen styr skolbibliotekets verksamhet

Skolbibliotekets uppdrag är att arbeta med läsfrämjande insatser samt att utveckla elevernas medie- och informationskompetens, vilken bland annat handlar om att kunna källkritik och förstå varför det är viktigt. Redan i förskoleklasserna arbetar Ida med detta.

Verksamheten handlar också om att knyta an till skolans demokratiuppdrag. I samband med riksdagsvalet arrangerade Ida omröstning i skolbiblioteket då eleverna fick rösta om vilken som är deras favoritgenre av böcker.

-På det här sättet fick vi in demokrati och delaktighet i praktiken, direkt kopplat till läroplanen. Fantasy vann omröstningen och nu har jag köpt in nya fantasyböcker, utifrån resultatet i omröstningen, säger Ida.

Vana besökare i biblioteket

Eleverna på skolan besöker ofta skolbiblioteket. På det sättet kan deras intresse och nyfikenhet för böcker väckas tidigt. Årskurserna förskoleklass till och med femman är hos Ida en gång i veckan och sexorna upp till niorna är där en gång i månaden. Ida kommer även ut i klassrummen och har högläsning eller boksamtal. Ibland bjuder hon in författare som kommer ut i klassrummen och pratar om sina böcker med eleverna. Besöken är både läs- och skrivmotiverande för eleverna.

-All undervisning har nytta av skolbiblioteket, till och med matematik. Det går att få in bibliotekets verksamhet i allt, säger Ida.

Efter skoltid håller Ida i bokklubbar. Just nu är det ett antal elever i årskurs fyra som läser tillsammans och efter jullovet blir det högstadieeleverna och sexorna som blir erbjudna att vara med i en bokklubb. Då brukar ett 15-tal elever läsa samma bok och sedan samlas de i biblioteket för att prata om den.

Språklig mix och något för alla

Eftersom skolan är tvåspråkig finns det böcker både på svenska och engelska, vilket är en naturlig del i skolans övergripande arbete. Ida tar hjälp av lärarna på skolan för att få tips på bra böcker. De har ofta en relation till barn- och ungdomsböcker från sina hemländer och delar gärna med sig av tips.

-Det är lite speciellt att jobba med både svenska och engelska böcker. I biblioteket finns både klassiska svenska barnböcker på engelska och barnböcker på engelska som kanske inte ens är översatta till svenska, säger Ida.

Det är viktigt att böckerna passar barn och ungdomar i alla åldrar. Äldre elever får många boktips på TikTok via #BookTok. Det är en populär hashtag som ungdomar över hela världen följer. Ida gör det också och kan på det sättet vara delaktig i ungdomarnas bokintresse.

Ha god relation till ett bibliotek

Genom att vara ofta i skolbiblioteket får eleverna bibliotekskunskap, det vill säga en förståelse för vad ett bibliotek är och hur det är uppbyggt med olika typer av böcker. Att känna sig hemma i ett bibliotek kan eleverna ha nytta av längre fram i livet, exempelvis om de läser vidare på högskola eller bara får lust att gå till ett vanligt folkbibliotek och låna skönlitteratur. Men ett skolbibliotek handlar om mycket mer, menar Ida.

Böcker är verktyg för kommunikation. Ida får ofta fin kontakt med elever genom böckerna. Ofta kan det vara lättare att prata om något som är jobbigt om man börjar prata om en bok istället.

-Det här är en plats där eleverna kan få lugn och ro efter en intensiv skoldag. Här är det tryggt och alltid en vuxen närvarande. Jag hoppas att eleverna kan hämta kraft och få läslust genom att vara här. Viktigast av allt är att de ska känna sig välkomna, säger Ida.

Till sist…

Vilka är de populäraste böckerna i Engelska Skolan Norrs skolbibliotek? Jo, trädkojanböckerna av Andy Griffiths, en bokserie med roliga böcker som passar barn mellan nio och tolv år.