Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2023-02-03

Metapontums lärare föreläser på Vetenskapsfestivalen

Den 7 februari finns det möjlighet att inspireras av Inga Blomqvist gymnasielärare i biologi och kemi på Metapontum. Då ska hon föreläsa på temat Alla kan bli naturvetare.

Vetenskapsfestivalen har ett särskilt lärarprogram med aktiviteter under hela året. Den 7 februari erbjuder de fortbildning för lärare tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien & Vetenskapsrådet om bland annat gränsöverskridande undervisning inom naturämnen.

Tips till låg- och högstadielärare

På lärarprogrammet den 7 februari ska tre föreläsare ska dela med sig olika tips om hur man kan göra  lektioner mer ämnesöverskridande, en av föreläsarna är Inga Blomqvist. Föreläsningarna riktar sig till lärare från lågstadiet mellan och hög.

Kort om Inga

Genom sin undervisning vill Inga främja elevers intresse för naturvetenskap genom att bland annat lyfta vetenskapliga nyheter, göra laborationer och uppmuntra tvärvetenskapliga arbeten.  Hon har tidigare fått Beijerstiftelsens Lärarpris

Om föreläsningen och anmälan

Vetenskapsfestivalens lärarprogram är digitala och kostnadsfria.

 Läs mer och anmäl dig här