Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2021-09-16

Ökad trygghet och minskad mobbing, Per Marteus intervjuas om Olweusmetoden

Per Marteus skolchef för Byängsskolan är veckans profil

Per Marteus, skolchef och tidigare rektor för Byängsskolan har intervjuats om Olweusmetoden som under många år använts på Byängsskolan i Täby. Målet är att öka tryggheten och minska mobbing.

– Eleverna upplever en trygghet och att när något händer tas det direkt och på allvar.  Det märks i klimatet och i enkätresultat. Alla vet vad som gäller och ribban för stök ligger lågt. Ett exempel är att ”skojbråk” inte tolereras. Det är inte säkert att alla som är med i bråket faktiskt tycker att det är så skoj. Andra elever kan bli rädda och tycker att det är otäckt. Maktsituationer kan uppstå där en elev inte vågar säga ifrån och det blir en otrygg miljö.