Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2020-07-03

Öppen statistik är viktig för skolans kvalitetsutveckling

För oss i Atvexagruppen är transparens mycket viktigt och just öppenhet är en av våra grundläggande värderingar. Skolverkets beslut om att upphöra med publicering av bland annat statistik på skolnivå innebär till exempel att det blir omöjligt för föräldrar och elever att få information om enskilda skolors resultat för läsåret 2019/2020. Därför har vi inom Atvexagruppen beslutat oss för att publicera våra skolors statistik på respektive skolas hemsida.

Detta löser inte hela problemet med Skolverkets beslut, då myndigheterna har mer information än vad varje skola kan ha, till exempel gällande elevernas bakgrund mm. Vår förhoppning är därför att Skolverket och SCB, i enlighet med det regeringsuppdrag som båda myndigheterna fått, så snart som möjligt ska hitta en väg så att den nödvändiga statistiken åter blir tillgänglig. Detta är avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla och utvärdera den svenska skolan.