Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2023-03-15

Pedagoger på Rälsen nominerade till lärarpriser

Elin Gädda och Parastou Söderholm på Rälsen Norrviken och Rälsen Rotsunda 4-9 är nominerade till Sollentuna kommuns lärarpris i kategorierna Hållbarhet och Barn- och elevpriset.

Varje år delar Sollentuna ut pris till årets lärare i kategorierna; hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet. Kommunens barn och elever delar även ut pris i en egen kategori som kallas Barn- och elevpriset.

– Det är jätteroligt att Elin och Parastou är nominerade. Det är välförtjänt! Båda gör ett fantastiskt jobb och är väldigt uppskattade av både elever och vårdnadshavare, tillsammans med alla våra andra medarbetare inom Rälsen. Nu håller vi tummarna för att Elin och Parastou vinner, säger Annika Johansson, skolchef på Rälsen.

Undervisning i skog och mark

Elin Gädda är nominerad för sitt arbete med utomhuspedagogik. Hon tar med sig klassrummet och sina elever ut i skog och mark och har undervisning där.

-Undervisningen utgår så klart från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven, men naturen får bidra och berika, berättar Elin.

Om SO-temat är järnåldern anpassas arbetsuppgifterna efter temat, fortsätter hon. En annan gång kan det vara praktisk matematik utifrån det man arbetat teoretiskt med i klassrummet. Det kan vi med mätning i naturen, exempelvis mäta omkretsen av ett träd eller uppskatta hur långt något är. En av mina klasser blev extra intresserade av fåglar och då hade vi fokus på det en längre tid.

Stort hjärta och samtidigt utmanande undervisning

Parastou Söderholm undervisar i matematik och NO i åk 8 och åk 9. Hon är en otroligt engagerad lärare som brinner för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Hennes undervisning är utmanande, tillgänglig och inkluderande, samtidigt som hon ger eleverna verktyg för att för att få en djupare förståelse för såväl matematik som naturvetenskap.

En viktig del i Parastous sätt att arbeta är att bygga goda relationer med såväl elever som föräldrar och hon ser varje elevs unika behov. Förutom att vara en duktig lärare i klassrummet är hon också tillgänglig för eleverna både före och efter skoltid.

Parastou är en lärare med ett stort hjärta och som ger mycket av sig själv för att alla elever ska lyckas.

Om priskategorierna

Hållbarhetspriset delas ut till en lärare som arbetat framgångsrikt med fysisk aktivitet för en hållbar livsstil eller med ökad miljömedvetenhet
Barn- och elevpriset delas ut till en person som gör något extra för barn, elever och deras klasser. Alla personalkategorier kan nomineras från Sollentunas barn och elever.

Vinnarna utses på SETT-mässan den 18-20 april 2023.

 

Läs mer om Sollentunas lärarpriser

Läs mer om SETT-mässan