Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2023-03-13

Positivt att regeringen ser över betygen

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att se över hur skolornas systematiska kvalitetsarbete ska bedrivas, med mål att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisa betyg som återspeglar elevernas kunskaper. Atvexa är positiva till att regeringen tar det här initiativet.

-Att elever ska få rättvisa betyg kan låta som en självklarhet, men tyvärr är det inte alltid så. Det finns skolor som sätter för höga betyg i förhållande till vad en elev kan, men även skolor som sätter för låga. Att få rätt betyg är oerhört viktigt för en elevs fortsatta studier eftersom det handlar om att ha rätt förutsättningar och förväntningar att lyckas, säger Johan Kyllerman vd, Atvexa.

Jag tycker det är positivt att Skolverket får i uppdrag att se över skolornas systematiska kvalitetsarbete för rättvisa och likvärdiga betyg, fortsätter Johan Kyllerman. Att regeringen även planerar en utredning om detta på sikt är bra. Det är viktigt att den här frågan blir utredd, för allas skull, men i första hand för eleverna eftersom det handlar om deras framtid.

-Betygsinflation är ett problem som kan finnas hos alla huvudmän, såväl kommunala som friskolor. Det är inte bara felaktigt utan också tråkigt att regeringen pekar ut just friskolor i sitt pressmeddelande, säger Johan Kyllerman.

Läs regeringens pressmeddelande om uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg