Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2023-03-09

Wåga & Wilja Förskolor i japanskt samarbete

Under ett flertal år har Wåga & Wiljas ledning och pedagoger föreläst för japanska studenter på ett av Japans stora universitet. Syftet är att inspirera till god pedagogisk verksamhet med Reggio Emilia-pedagogiken som grund.

Det japanska universitet Aichi Shukutoku University i Nagoya Japan tog för flera år sedan initiativ till ett samarbete med Wåga & Wilja förskolor. Institutionen som ansvarar för utbildningen av japanska förskollärare är intresserade av hur Reggio Emilia-pedagogiken praktiseras i Sverige. Målet är att ge studenterna kunskap och inspiration som de kan ta med sig till sitt framtida arbete med förskolebarn runt om i Japan.

Genom utbytet med Wåga & Wilja får de exempel från vardagen i de svenska förskolorna. Det handlar om allt från övergripande pedagogisk planering till olika exempel på aktiviteter som man kan göra i barngrupperna.

– Jag är stolt och glad över att vi har det här utbytet med universitet i Japan. Förutom att vi kan dela med oss av alla våra goda exempel på hur vi arbetar, kan vi få kunskap om förskoleverksamhet i Japan. Så vitt jag vet är det unikt med den här typen av samarbete mellan Sverige och Japan inom förskolevärlden. Det här är utvecklande för alla medarbetare inom Wåga & Wilja, säger Ingrid Lööw vd på Wåga & Wilja.

Sedan pandemin har utbytet skett digitalt, men nästa år blir det förhoppningsvis återigen besök både i Sverige och Japan, där bland andra japanska studenter kommer att göra praktik på Wåga & Wiljas förskolor under fyra dagar.

– Vi räknar även med att åter kunna låta två pedagoger åka till Nagoya och föreläsa om projektarbeten de genomfört med barnen i Wåga & Wilja förskolor, säger Ingrid Lööw.