Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2021-11-26

Atvexa publicerar årsredovisning för 2020/2021

Atvexa AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2020/2021 på bolagets hemsida:
https://atvexa.com/sv/rapporter/

“För att summera vårt verksamhetsår kan vi konstatera att vi haft en mycket bra verksamhet med hög kvalitet. 92 procent av vårdnadshavarna i våra förskolor är nöjda och vill rekommendera sin förskola. I våra skolor har 100% av våra elever nått behörighet till gymnasiet. Vi har även uppfyllt våra finansiella mål, en tillväxt på 15 procent och en justerad rörelsemarginal på 5 procent. Under året har vi fortsatt visat att vi växer med god kvalitet och stabil ekonomi”, skriver Katarina Sjögren, VD.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och kan också beställas per e-post via veronica.hallengren@atvexa.se

För ytterligare information kontakta:

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar av Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 20 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 147 förskolor, 35 skolor, en särskola och cirka 3 890 medarbetare och 15 058 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Atvexa är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-26 08:00 CET.

Bifogade bilder

Bild Årsredovisning 2020-2021

Bifogade filer

Årsredovisning 2020-2021