Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2022-05-12

Atvexa skapar 200 nya förskoleplatser i Tyskland

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024. "Tyskland är en viktig marknad för oss och vi får positiv respons när vi möter fastighetsutvecklare och politiker i våra nyckelregioner. De här tre nyetableringarna är våra första egna projekt efter förvärvet av ULNA Tyskland 2019 och spännande milstolpar för oss", säger Johan Kyllerman, VD och koncernchef för Atvexa AB (publ).

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024. ”Tyskland är en viktig marknad för oss och vi får positiv respons när vi möter fastighetsutvecklare och politiker i våra nyckelregioner. De här tre nyetableringarna är våra första egna projekt efter förvärvet av ULNA Tyskland 2019 och spännande milstolpar för oss”, säger Johan Kyllerman, VD och koncernchef för Atvexa AB (publ).

 Tyskland har ett behov av en halv miljon nya förskoleplatser till 2030 för att möta efterfrågan. Platserna behövs i hela Tyskland och den skandinaviska modellen med tyngdpunkt på pedagogik och kunskapsinhämtning hos mindre barn har rönt stort intresse bland beslutsfattare i städer och regioner. Atvexa har valt att fokusera på tre regioner – Hamburg, Bayern och Baden Württemberg – där förutsättningarna att bli framgångsrik är god.

”Vi är glada att vår modell med stark lokal förankring, decentraliserat ledarskap och fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för barn att växa verkar fungera även i Tyskland. Vårt tyska team gör ett formidabelt arbete och vi ser fram emot öppningen av de här nya enheterna”, säger Johan Kyllerman.