Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2022-05-12

Atvexa skapar 200 nya förskoleplatser i Tyskland

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024. ”Tyskland är en viktig marknad för oss och vi får positiv respons när vi möter fastighetsutvecklare och politiker i våra nyckelregioner. De [...]

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024. ”Tyskland är en viktig marknad för oss och vi får positiv respons när vi möter fastighetsutvecklare och politiker i våra nyckelregioner. De här tre nyetableringarna är våra första egna projekt efter förvärvet av ULNA Tyskland 2019 och spännande milstolpar för oss”, säger Johan Kyllerman, VD och koncernchef för Atvexa AB (publ).

 Tyskland har ett behov av en halv miljon nya förskoleplatser till 2030 för att möta efterfrågan. Platserna behövs i hela Tyskland och den skandinaviska modellen med tyngdpunkt på pedagogik och kunskapsinhämtning hos mindre barn har rönt stort intresse bland beslutsfattare i städer och regioner. Atvexa har valt att fokusera på tre regioner – Hamburg, Bayern och Baden Württemberg – där förutsättningarna att bli framgångsrik är god.

”Vi är glada att vår modell med stark lokal förankring, decentraliserat ledarskap och fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för barn att växa verkar fungera även i Tyskland. Vårt tyska team gör ett formidabelt arbete och vi ser fram emot öppningen av de här nya enheterna”, säger Johan Kyllerman.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kyllerman, Verkställande direktör
Telefon: +46 707 81 10 10
E-post: johan.kyllerman@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar av Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 20 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 148 förskolor, 35 skolor, en särskola och cirka 3 890 medarbetare och 16 200 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Atvexa skapar 200 nya förskoleplatser i Tyskland