Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2021-11-10

Atvexa utser Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef

Styrelsen för Atvexa har idag utnämnt Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef. Johan har lång erfarenhet som ledare i tjänsteföretag, både i Sverige och internationellt. Han efterträder Katarina Sjögren som i april 2021 meddelade att hon planerade att lämna sin position efter 10 år i bolaget och 4 år på VD-posten. Johan Kyllerman tillträder senast den 10 februari 2022.

Johan Kyllerman kommer närmast från Academic Work X där han var VD och koncernchef fram till och med januari 2020. Dessförinnan har Johan lett verksamheter inom tjänstesektorn i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och USA med fokus på affärsutveckling, förvärv och ledarskap.

– Sedan Katarina Sjögren i april meddelade att hon önskade lämna VD-jobbet har vi genomfört en strukturerad rekryteringsprocess. Vi har sökt efter en ledare med bred erfarenhet, någon som kan fortsätta att leda och utveckla Atvexa enligt den strategiska inriktning och den speciella affärsmodell som har varit så framgångsrik för oss och även addera ytterligare erfarenhet och kraft till teamet. I Johan Kyllerman har vi funnit både den erfarenhet vi letat efter och också den personlighet och de värderingar som så tydligt präglar Atvexa; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet. Vi sätter särskilt värde på hans förståelse och uppskattning av vårt decentraliserade arbetssätt där ansvaret och energin finns i alla våra dotterbolag och enheter. Jag ser fram emot att hälsa Johan Kyllerman välkommen till oss, säger Sara Karlin, styrelseordförande i Atvexa.

– Katarina har lett Atvexa mycket framgångsrikt sedan hon tillträdde 2017. Bolaget är nu väl positionerat för fortsatt utveckling i alla geografier vi är aktiva i. Å styrelsens, aktieägarnas och alla våra medarbetares vägnar vill jag rikta ett stort och varmt tack till Katarina, fortsätter Sara Karlin.

– Atvexa är ett mycket spännande och välskött företag med stora möjligheter, och jag är tacksam för det förtroende styrelsen visat mig. Jag ser mycket fram emot att börja och att tillsammans med organisationen fortsätta den fina utveckling Atvexa haft, säger Johan Kyllerman i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Sara Karlin
Email: sara.karlin@atvexa.se
Mobil: 076-526 02 59
Katarina Hedberg
Email: katarina.hedberg@atvexa.se
Mobil: 073-815 06 09

Om Atvexa
Atvexa är en långsiktig ägare för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland, södra Sverige, stora delar av Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 20 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 147 förskolor, 35 skolor och en särskola och cirka 3 890 medarbetare och 15 800 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Atvexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-10 08:45 CET.

Bifogade filer

Atvexa utser Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef