Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2021-04-26

Atvexas inspirationsdag 2021 – Skapa lärande för ALLA barn och elever

Den 21 april 2021 genomfördes Atvexas inspirationsdag, för första gången helt digitalt, med ca 250 deltagare. Tema för dagen var ”Skapa lärande för ALLA barn och elever” och under förmiddagen fick vi lyssna till SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) som presenterade ”Värderingsverktyget”. Ett verktyg för att kunna utveckla lärmiljön i förskolan, skolan och på fritidshemmet så att [...]

Den 21 april 2021 genomfördes Atvexas inspirationsdag, för första gången helt digitalt, med ca 250 deltagare. Tema för dagen var ”Skapa lärande för ALLA barn och elever” och under förmiddagen fick vi lyssna till SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) som presenterade ”Värderingsverktyget”. Ett verktyg för att kunna utveckla lärmiljön i förskolan, skolan och på fritidshemmet så att alla barn och elever inkluderas och får möjlighet till deltagande och lärande.

Eftermiddagen inleddes med ett smörgåsbord av åtta valbara pass och därefter fokuserade vi på kvalitet och goda exempel från Atvexagruppens verksamheter. Slutligen avrundades dagen med en tillbakablick och reflektion.

Här nedan kan du ta del av presentationer och verktyg från inspirationsdagen.