Presskontakt

kajsa tiren

Kajsa Tirén
Kommunikationsdirektör

kajsa.tiren@atvexa.se

2021-11-10

Atvexas Kvalitetsutmärkelse – Projekt Studion på Vallentuna Friskola

Studion på Vallentuna Friskola - miljö med växter och stora fönster, fåtöljer och skrivbord

Projekt Studion på Vallentuna Friskola är ett av de projekt som tilldelats Atvexas Kvalitetsutmärkelse – ETT GOTT EXEMPEL

På Vallentuna Friskola är Projekt Studion ett sätt att arbeta för att ge fler elever möjlighet att få precis de förutsättningar hen behöver för att lyckas med sitt skolarbete.

”Lärande sker varje dag inom ramen för den ordinarie undervisningen, men ibland uppstår situationer där enskilda elever behöver stöd och anpassningar i annan form” säger Zandra Jakobsson, rektor på Vallentuna friskola. ”Tänk om vi kan samla stöd och resurser på samma fysiska plats och då möjliggöra att fler elever kan få stöd samtidigt? Och om denna fysiska plats också erbjuder en tillgänglig lärandemiljö utifrån elevers olika behov skulle det innebära en enorm skillnad för våra elevers kunskapsutveckling!”

Så föddes idén om Projekt Studion – ett nytt sätt att tänka kring resursfördelning, elevstöd och lärandemiljö.

I Studion får alla elever den hjälp eller utmaning de behöver
Vallentuna friskola ligger centralt i Vallentuna, lite mer än 3 mil norr om Stockholm. Det är en populär skola med nästan 240 elever i årskurs 6–9. Utanför skolan står elevernas mopedbilar parkerade på rad och några elever spelar basket och pingis i närheten, de hälsar glatt när besökare kommer till skolan. Inför läsåret 2020/2021 fick Vallentuna friskola möjlighet att utöka de befintliga lokalerna och då tog rektor Zandra chansen att förverkliga idén hon fått om Projekt Studion.

”Syftet med Projekt Studion utgår ifrån skolans uppdrag att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt. Det gäller oavsett om man har en funktionsvariation eller om man har lätt att nå kunskapskraven” säger Zandra. ”Genom att samla och effektivisera skolans resurser i Studion kan vi tillgodose fler behov.”

Flera ”rum i rummet” underlättar anpassningarna
Zandra samlade sin personal och tillsammans skissade de på utformningen av de nya lokalerna. Man landade i ett större rum på skolan inrett med flera ”rum i rummet” för att passa elevers olika behov. Detta möjliggör för de elever som arbetar där att hitta just den lärmiljö som passar dem bäst för stunden.

I Studion finns flera olika sitt- och arbetsmöjligheter som t ex individuella avskilda platser eller bås, sittpuffar, fåtöljer, bord och stolar samt två̊ grupprum. Med hjälp av ljudabsorberande golvskärmar, växter, tyger och draperier, mjuka möbler och heltäckningsmatta är stämningen trevlig, behaglig och ljudvolymen låg.

Förut ville jag inte komma till skolan alls
En av eleverna som arbetar i studion berättar att hen just nu har all sin undervisning i Studion, men att hen nästa vecka ska börja gå på fysiklektionerna tillsammans med klassen.

”Förut ville jag inte komma till skolan alls, nu känner jag mig redo att försöka vara med i den vanliga undervisningen igen. Det bästa är att jag får göra det på ett sätt som passar mig.”
En annan elev berättar att hen inte brukar vara i Studion så ofta, men att man går igenom ett svårt avsnitt i matematiken just nu och då känns det skönt att få lite extra hjälp.

Studion är bemannad under hela skoldagen av pedagoger och enligt ett särskilt schema arbetar elever där efter individuella behov under ordinarie lektionstid. Schemat uppdateras ständigt och tas fram av speciallärare och rektor i dialog med undervisande lärare. Den tillgängliga och individanpassade lärmiljön och ständig möjlighet till pedagogstöd i Studion gör att skolan kan tillgodose många olika behov samtidigt och på̊ flera olika sätt. Varje eftermiddag, måndag till torsdag, erbjuds dessutom alla elever studiestöd i Studion efter skoltid.

Projektet har haft god effekt på elevernas kunskapsutveckling
”Projekt Studion kommer aldrig att avslutas” säger rektor Zandra. ”Vi vill fortsätta att utveckla Studion vidare så det i ännu högre grad går att anpassa inredning, utrustning och resurser utifrån aktuella behov.” Skolan har redan kunnat se den goda effekt Studion haft på elevernas kunskapsutveckling och drar slutsatsen att det är en viktig pusselbit i uppdraget att hjälpa eleverna att nå så långt det är möjligt i sitt lärande och sin utveckling.