Vision, idé och värdegrund

Vision

Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.

Idé

Genom aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi förutsättningar för förskolor och skolor att driva en verksamhet med hög kvalitet och många olika inriktningar. Våra befintliga verksamheter utvecklas kontinuerligt och nya välkomnas in i Atvexagruppen.

Värdegrund

Vi värnar våra verksamheters olikheter men det är några saker som förenar hela Atvexagruppen.

Olikhet

  • Alla barn, medarbetare, föräldrar och kommuner är olika. Vi tänker att olikhet och mångfald berikar.

  • Vi är övertygade om att man kan driva förskolor och skolor med hög kvalitet på många olika sätt.

Långsiktighet

  • Långsiktighet är självklart för oss. I flera av våra verksamheter har vi barn från det att de är ett år tills de lämnar grundskolan 14 år senare.

  • Vi har många långsiktiga ägare och brinner för att säkerställa att det finns fina verksamheter med hög kvalitet där alla barn och elever får möjlighet att utvecklas.

Öppenhet

  • Vi jobbar i en skattefinansierad verksamhet och för oss är det självklart att vi kan stå för och prata öppet om det vi gör.

  • Vi har en öppenhet i vår kommunikation och pratar både om det som är bra och det som är utmanande eller svårt.

Öppenhet

  • Utveckling är självklart för oss, vi är lösningsorienterade med högt engagemang.

  • Vi är en lärande organisation och ser stora möjligheter att lära från varandra och från andra.